zondag 11 juni 2017

Bill Salus: The False Covenant

Youtube: https://youtu.be/Bije7ViWF4M

Volgens Bill Salus. Gaat de 7 jarige verdrukking pas beginnen na de eerste 5 zegels en de opname van de gemeente zou dan zelfs daarvoor nog plaats vinden.

Er zouden dan drie groepen gelovigen zijn:
1 Een groep die opgenomen wordt.
2 Een groep gelovigen die achtergebleven zijn of na de opname tot geloof komen en gedood worden in het geweld dat plaats vind na de opname en voor de zevenjarige verdrukking. Dus tijdens de eerste vijf zegels.
3 Een groep gelovigen die gedood worden tijdens de zevenjarige verdrukking omdat ze het merkteken van het beest weigeren.

meer over de opname >

zondag 28 mei 2017

Billy Crone: The Coming Tribulation

YouTube: https://youtu.be/G5k0oWqC6_A

Mensen leven heel zorgeloos tegenwoordig. In werkelijkheid wonen we in de meest kwetsbare tijd ooit! Niemand kan ook maar een maand overleven zonder alle faciliteiten van vandaag de dag.

In feite berust alles op een heel grote lening die onmogelijk terug betaald kan worden. Als het financiƫle systeem begint in te storten, zal blijken dat het geld niets meer waard is. Alles zal onbetaalbaar worden. Olie en energie zullen onbetaalbaar worden.

Alles is afhankelijk van olie en elektriciteit e.d. Zonder olie kan er geen eten geproduceerd worden, geen transport, geen koelkasten, geen medicijnen, geen ziekenhuizen enz enz. Binnen een maand lege aldi's en albert hein's? Niemand kan voor zichzelf zelf eten produceren. Iedereen en alles vliegt elkaar naar de strot.

En dit is maar een senario. Bijna niemand heeft het in de gaten wat de wereld boven het hoofd hangt.

meer >

zondag 21 mei 2017

De dunste hologram van de wereld

Lees het artikel en de bekijk de video:

http://www.apparata.nl/nieuws/dit-is-de-dunste-hologram-van-de-wereld


Het lijkt er op dat met deze technologie hetgeen in de Bijbel staat voorspelt dichterbij brengt:

Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. 


Een beeld van het beest dat een geest krijg en wat iedereen moet aanbidden? Zou dat soms een hologram van de anti christ zijn die tegen je praat? Als jij het of hem dan niet aanbid, wordt je gedood! 

Van wie ben jij?
Het lijkt allemaal zo fantastisch wat er wordt ontwikkeld. Maar vergeet niet de wereld is in de macht van satan. Het wordt niet bedacht en gemaakt om je leven beter te maken maar om uiteindelijk tegen je te worden gebruikt.

Mensen hebben de illusie dat ze in een vrij land leven. De realiteit is dat je geen stap kunt zetten zonder te worden gevolgd. Alles wat je hebt of doet is genummerd, gemerkt of er staat een logo op. Als je ergens jouw kenmerken op zet, geef je aan dat het van jou is. Als je ergens je naam of nummer op schrijft, geef je aan dat jij de eigenaar bent, dat jij er macht over hebt!

Iedereen die het beest aanbid, krijgt een merkteken staat er. Dat geeft volgens mij aan wie de eigenaar is! Als je dat merkteken aanneemt, zou je dus niet meer van je zelf zijn. Je hebt jezelf aan satan gegeven! Je bent verzegeld tot in eeuwigheid...

Mensen worden nu stapje voor stapje aan die nummers, namen, merktekens en logo's gewent. Ze denken dat die juist vrijheid geven of beloven terwijl ze in werkelijkheid voor gebondenheid zorgen. En al die nummers en logo's verwijzen in hun verborgen beeldspraak al naar de anti christ.


Je wilt maar aan een iemand verbonden zijn en dat is Jezus Christus. Als je Hem aanneemt, schrijft God Zijn naam op je voorhoofd en zul je worden verzegeld met de Heilige Geest en eeuwig leven hebben!

Lees verder over het merkteken van het beest >

donderdag 27 april 2017

The NUKES ARE COMING!!!MUST WATCH

Youtube: https://youtu.be/OpIoa6Mr12c

En ongelofelijke reclame waar alles in zit. De man legt het heel goed uit. Hij heeft een paar dingen echter niet gezien. De scheikundige verbinding met de twee omgekeerde OH groepen zijn aan elkaar  verbonden via de hexagram. De hexagram, een zeshoek, staat voor het getal 6. Wat weer symbool staat het het merkteken van het beest 666. De twee groepen zijn dus via het hexagram aan elkaar verbonden. Of te wel het merkteken met 666 zal de twee omgekeerde werelden verbinden.

Wat mij verder nog opviel was dat op het moment dat de man zijn armen spreid de autos in de vorm van een piramide weg rijden. Er is dan een shot van achteren waarin je kunt zien dat zijn armen een piramide vormen met de punt naar beneden en de auto's een piramide met de punt naar boven die dan precies samenvallen. Dat is het symbool van de vrijmetselarij.
Ik heb het idee dat ze de wereld in een soort van satanische verkrachtingsritueel (atoomoorlog) willen leiden. Waaruit een kind geboren gaat worden: de anti christ. De zogenaamde redder van de wereld.

Er valt veel over te vertellen maar hoe het ook zal gaan, wat er ook zal gebeuren er is maar een die alles heeft overwonnen en dat is de Here Jezus. Geloof in de Zoon van God en vertrouwen op Hem en je zult gered zijn!

meer >


zondag 12 maart 2017

Ruled Over By a Queen!


Een nieuwe 'kerk' in Houston, TX. Dit is de nieuwe mentaliteit van de "gemeenschap" kerken. Iedereen moet het eens zijn, het hetzelfde, gelijkheid, geen diversiteit en iedereen wordt geregeerd door een Koningin.

Bekijk de foto:
https://666alert.net/2017/03/06/ruled-over-by-a-queen/


Dit is het idee van een bijenkast met een Koningin. Let op de hexagrammen. Dat zijn allemaal zeskanten. Die hexagrammen haken in elkaar. Dus als straks iedereen het merkteken van het beest heeft met als kenmerk 666, zal iedereen gelijk zijn.

Akelig als je ziet hoe georganiseerd alles wordt voorbereid en de mensen worden gehersenspoeld.

meer >